Υβριδικό σύστημα σε αυτόνομα φωτοβολταικά και διασυνδεδεμένο σύστημα

Συνδυάζει δύο ή και περισσότερες πηγές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (συνδυασμός φωτοβολταϊκών πλαισίων, ανεμογεννήτριας, ντηζελογεννήτριας και συσσωρευτών
αποθήκευσης).
32

ΥΒΡΙΔΙΚΆ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αποτελεί την καλύτερη δυνατή λύση για νησιωτικές περιοχές και μπορεί να παρέχει
συνεχώς ηλεκτρική ενέργεια έχοντας ως τελευταία λύση τη λειτουργία της ντηζελογεννήτριας.
Στην πράξη τα διασυνδεδεμένα υβριδικά συστήματα κατασκευάζονται για μεγάλη ισχύ
και εξυπηρετούν πολλές καταναλώσεις.
Ένα αυτόνομο ή διασυνδεδεμένο υβριδικό σύστημα περιλαμβάνει:
• Τις ομάδες των φωτοβολταϊκών πλαισίων που συνήθως αποτελούν το Φ/Β πάρκο.
• Την ομάδα των ανεμογεννητριών που συνήθως αποτελούν το αιολικό πάρκο.
• Την ντηζελογεννήτρια.
• Τον πολυμορφικό σταθμό μετατροπής ισχύος.
• Τους συσσωρευτές αποθήκευσης που συνήθως αποτελούν τις συστοιχίες.
Όταν ένα υβριδικό σύστημα συνδέεται με το κεντρικό δίκτυο διανομής ή μεταφοράς
ηλεκτρικής ενέργειας, δεν είναι αναγκαία η ντηζελογεννήτρια και οι συσσωρευτές αποθήκευσης

Στάνταρ Υβριδικά Συστήματα – Βίντεο

Προβολή όλων των 3 αποτελεσμάτων

Υβριδικό φωτοβολταϊκό σύστημα 3.3KWh-3.7kwh

1,500.00  + ΦΠΑ

Ανάλυση Υβριδικού συστήματος 3.3 kwh – 3.7kwh (ανά 24ωρο τους καλοκαιρινούς μήνες με το αντίστοιχο αιολικό δυναμικό)

Συσκευές: Ψυγείο ενεργειακής κλάσης Α Μεσαίο ( 120-150watt) + Φωτισμός 7-8 λάμπες + Τηλεόραση + μικροσυσκευές 350wh-500w

 Τιμή χωρίς ΦΠΑ

 

 

 

 

 

Υβριδικό φωτοβολταϊκό σύστημα 4.2Kwh -5.2kwh

1,990.00  + ΦΠΑ

Ανάλυση Υβριδικού συστήματος 4.2 kwh- 5.0 kwh (ανά 24ωρο τους καλοκαιρινούς μήνες με το αντίστοιχο αιολικό δυναμικό)

 

Συσκευές: Ψυγείο ενεργειακής κλάσης Α Μεσαίο( 120-150watt) , Μικρό Πληντήριο ΕCO (έως 600watt) + Φωτισμός + 8 λάμπες + Τηλεόραση +  μικροσυσκευές 550wh

 Τιμή χωρίς ΦΠΑ

 

Υβριδικό φωτοβολταϊκό σύστημα 5.8kwh-6.5kwh/1500WATT

2,200.00  + ΦΠΑ

Ανάλυση Υβριδικού συστήματος 5.8 kwh- 6.5 kwh (ανά 24ωρο τους καλοκαιρινούς μήνες με το αντίστοιχο αιολικό δυναμικό) + 1500 WATT(1750VA) inverter

Συσκευές: Ψυγείο ενεργειακής κλάσης Α Μεσαίο, Μεσαίο Πλυντήριο ΕCO (έως 1200watt) + Φωτισμός + 8 λάμπες + Τηλεόραση +  μικροσυσκευές 550wh.

Τιμή χωρίς ΦΠΑ