Σύνθεση αυτονόμου

Σύνθεση αυτονόμου

αγορά, κοστος, τιμές ,Αγορά, κόστος, Σύνθεση Αυτονόμου

τιμές, αγοράς, κοστος ,τιμές, αγοράς, κοστος ,Σύνθεση Αυτονόμου

αγορά, προσφορά, κοστος, τιμές,αγορά, προσφορά, κοστος, τιμές,Σύνθεση Αυτονόμου